Instinct & intelligens

Dette faneblad står i klar kontekst til fanebladet "Psyke og Personlighed", og de er en del af hinanden. Derfor anbefales begge faneblade at læses i relation. I Danmark er det primært "hobby"-indgangsvinklen der er den dominerende i forhold til reptiler, men jeg vil gerne prøve at give en mere nuanceret vinkel til leguanhold, uden at agere med nedladenhed overfor "hobby"-holdningen.

 
Det diskuteres til stadighed hvorvidt dyr rent faktisk kan tænke, eller hvorvidt de handler ud fra instinkt. Dette må - som jeg ser det - vurderes ud fra 2 faktorer. For det første er man som leguanejer nødt til at være åben for at se tegn på, at ens leguan er i besiddelse af en vis intelligens. Derudover må man erkende de evt. tegn på intelligens leguanen udviser, og ikke blot slå det hen som tilfældigheder.
 
Menneskeliggørelse af dyr er en farlig indgangsvinkel til leguanhold (og andet dyrehold). Såfremt man tillægger dyr menneskelig tankegang, så gør man dem uret. Man stiller forventninger til dem som de ikke kan opfylde, og kommer sandsynligvis til - om end ubevidst - at bebrejde dem, at de ikke har kunnet forstå en! Såfremt man ønsker at se tegn på intelligens hos sin leguan, så bør man møde den på det plan DEN er, og ikke det hvor man SELV er.
 
Det er vel ret naturligt, at jo mere intelligent man opfatter sin leguan, jo mere får man en personlig relation til den. Omvendt er det også ret naturligt, at jo mere man har en personlig relation til sin leguan, jo mere intelligent vil man opfatte den. Det er en af de GODE cirkler som man heldigvis ikke behøver bryde ud af. 
 
Mennesker vurderes som værende de mest intelligente livsarter og netop reptilerne vurderes at være mindst intelligente. At vi mennesker er de mest intelligente, måler vi ud fra den klassiske IQ skala. Vi har evnen til at tænke logisk, og løse komplicerede opgaver som dyrene ikke har. Vi får aldrig 100% vished om, hvorvidt en leguan er intelligent eller ej. Der findes ingen mulighed for at vi kan få lov at være "leguan for en dag".
 
Et er dog et faktum. Krybdyrenes slægt har ca. 320 millioner år bag sig, hvorimod mennesker kun kan "prale" af at have 200.000 års udvikling. Hvordan kan vi rent faktisk vide om krybdyrene ikke har udviklet sig mere igennem disse millioner år. Menneskers evne til at tænke er vores naturlige ressource, i kraft af det samfund vi selv har bygget op, men netop vores evne til at tænke, er på mange måder også vores svaghed. Vores hjerne er vores hæmsko.
 
Ingen dyr har behov for fødselsforberedelse (hverken æglæggende eller levendefødende). De ved instinktivt hvad de skal gøre, og de gør det helt naturligt! Netop dette er en af de ting jeg finder fascinerende ved dyr. Der er også talrige eksempler på, at dyr har kunnet fornemme naturkatastrofer der nærmede sig, længe inden mennesker har kunnet mærke dem. Der er faktisk også flere eksempler på, at dyr har reddet deres ejeres liv ved at advare dem.
 
Dyr har tydeligvis en særlig "Sjette sans" som mennesker ikke har. Eller måske har vi den alligevel. Den er måske blot blevet tilintetgjort af vores evne til logisk tænkning. Måske er en sjette sans en intelligens i sig selv. Masser af eksempler viser, at dyr faktisk ER i besiddelse af empati, og han udvise både næstekærlighed og beskyttertrang.
 
Vi kan gisne og gætte uden at få svar, men netop derfor finder jeg den mentale del af dyr så spænende. Der er desværre alt for få mennesker der har interesse i at debattere og udveksle erfaringer i det ganske danske land Dannevang. I Danmark er der den gennemgående holdning, at krybdyr er dumme og kun har fokus på Sult, Tørst, Søvn og Parring. Så snart man bevæger sig imod de amerikanske sider, tegner der sig et langt mere nuanceret billede af leguaners intelligens.
 
Årsagen hertil er måske, at den amerikanske indgangsvinkel til leguanhold generelt er mere personlig end professionel. Hvorvidt leguanhold kan blive lidt for "amerikaniseret" kan jeg ikke udtale mig om. For mit eget vedkommende har jeg valgt at se på Kerne som HUN er og ikke som JEG vil have hun skal være. Det er - i mine øjne - den bedste måde jeg kan møde hende på. 
 
Det har givet mig følelsesmæssige issues at læse skriftlige udtalelser fra folk (der lever for meget i hobby-indgangsvinklen) om at de finder det acceptabelt, at udsætte krybdyr for smertefulde "hjemmeoperationer" som de ikke ville udsætte deres hund eller kat for. Jeg hører/læser også jævnligt, at maneårige hobby-folk selv mener at de ved mere end en faglært dyrlæge.
 
Argumentet for dette er, at krybdyr - efter "hobby-folks" udtalelser - ikke opfatter smerte på samme måde som os pels/pattedyr gør, Men min mening har jeg stadig i behold! Selvom krybdyrs hjerne måske ikke opfatter fysisk smerte på samme måde som pels/pattedyr gør, så er det ikke ensbetydende med at dyret ikke oplever den fysiske smerte lige så intenst.
 
Der ER lavet undersøgelser om krybdyres smertetærskel og undersøgelser viser, at krybdyr ikke opfatter smerten på samme måde som pelsdyr. Dette er dog ikke ensbetydende med, at de ikke opfatter dem overhovedet. Sådanne undersøgelser bør dog (som jeg ser det) KUN FORETAGES AF FAGPERSONER MED EN ANERKENDT DYRLÆGEUDDANNELSE BAG SIG.
 
 § 1. Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.
 
Derfor ser jeg kun 1 vej. Hvis dit krybdyr får en sygdom, så er det forbi dyrlægen med dertilhørende anæstesi forud for evt. smertefuld behandling. Flere "hobby folk" vil - som førnævnt - hævde at de ved mere end en dyrlæge, men din leguan kan dø hvis du lytter til råd fra amatører. Fanebladene "Den mistede klo" og "Kernes læggenød" viser vigtigheden af, at man skal have stor respekt for dyrlægen, og lytte til denne fremfor selvudnævnte eksperter.
 
Min hjemmeside ønsker ikke at udtale sig negativt om specifikke hjemmesider jeg ikke bryder mig om! Jeg vil hellere udtale mig mig positivt om hjemmesider jeg har respekt for. Derfor vil jeg ikke nævne nogen navne på hverken mennesker eller websites som jeg intet positivt har at skrive om. Der findes dog danske hjemmesider (som beskæftiger sig med reptiler generelt) som jeg ikke vil anbefale på noget niveau.
 
Reptilforskeren Melissa Kaplan mener, at leguaner faktisk er ret intelligente i betragtning af størrelsen og "manglende" kompleksitet af deres hjerne. Leguaner er meget årvågne og observerende i deres omgivelser, og leguaner kan faktisk "trænes" til at løse (om end simple) opgaver. Jo mere en hjerne anvendes, jo mere vil den også helt naturligt udvikle sig. Det gælder for alt liv.
 
 Selv synes jeg det er livsbekræftende at give Kerne små "opgaver" at løse. Det kan gøres så simpelt som at jeg holder en buket mælkebøtteblomster i højre hånd, mens hun sidder på min venstre skulder. Hun skal således selv bevæge sig omkring nakken på mig for at få fat i mælkebøtteblomsterne. I starten virkede hun lidt forvirret, men nu løser hun "opgaven" helt naturligt. At stimulere alle dele af hjernen viser klart, at leguaner faktisk bliver mere intelligente.
 
Jeg opfatter helt klart Kerne som værende intelligent på sin egen måde. Til gengæld tillægger jeg hende ikke samme tankegang som jeg selv har, da jeg i så fald ville gøre hende uret. Jeg opfatter hende som en intelligent leguan, som får stimuleret sin hjerne og alle sine sanser. Jeg prøver på alle planer at udfordre hendes hjerne i det omfang hun selv kan følge med.
 
Såfremt du er en af dem der sidder derude og læser med, og du også har stor interesse i dyrs måde at tænke på, så håber jeg at du skriver til mig. Det gælder også hvis du opfatter tegn hos din leguan som kan kategoriseres som en form for intelligens. 
 
OPDATERET 21-4-2015 Som tidligere beskrevet har Kerne levet de første ca. 10 år som fritgående hos tidligere ejer. Dette er en indgangsvinkel til leguanhold som jeg kraftigt vil fraråde alle. Netop fordi krybdyr ligger lavest i fødekæden IQ-mæssigt, så er deres hjerne ikke skabt til at håndtere alle de mange unaturlige input der er i de små danske hjem.
 
Det er min overbevisning, at en leguan som bliver tvnget til at multitaske gennem alle dens vågne timer, og leve på samme måde som mennesker, vil befinde sig i en slags permanent stresstilstand. Nogle vil mene, at en leguan bliver mere intelligent af at leve fritgående, men jeg er ikke sikker på, aat det er en sund intelligens leguanen dvikler.
 
Jeg har i ny og næ gjort mig overvejelser om, hvorvidt Kerne ville blive mindre intelligent af at bo i et terrarie, men det synes jeg ikke hun er blevet. Jeg anser bestemt ikke Kerne som dum. Jeg kan stadig lære hende nye småting, og det er derfor min UFAGLÆRTE konklussion, at leguaner der lever et så natrligt liv som muligt er mere intelligente og harmoniske.
 
 

 

Powered by Bullraider.com