Iguanas and stress 

Stress er den mest almindelige psykiske lidelse hos leguaner. Momental stress i ny og næ vil nok aldrig helt kunne undgås hos en leguan der lever i fangeskab, og den vil fortage sig igen når leguanen får fred og ro. 
 
Langvarig og permanent stress er meget alvorligt, og kan på sigt resultere i nedsættelse af funktionen i organerne, ustabilt fordøjelses og afføringsmønster, og spisevægring.
 
Derudover vil leguanens livskvalitet blive destrueret, og såfremt dens stressede liv har sat dybe spor i dens grundlæggende tryghedsfølelse, er der er ingen garantier for, at denne kan genoprettes uanset hvilke positive ændringer der gennemføres.
 
Leguaner viser ikke samme stresssymptomer som mennesker og pelsdyr, og det er derfor nødvendigt at du evner at tænke for jer begge to. At tænke logisk og rationelt er ikke muligt for en leguan og derfor har den brug for din hjælp til at kapere livet i fangeskab.
 
Derudover vil en leguan for enhver pris forsøge at skjule sine svaghedstegn og evt. smerter for dig, uanset hvor stor tillid den har til dig. Dette er et dybt urinstinkt der fungerer som dens forsvarsmekanisme. Derfor er det din opgave at læse mellem linjerne for at opfange disse tegn hos din leguan.
 
For at sikre en leguan et så stressfrit miljø som muligt, bør du sammenligne det liv den er skabt til at leve, med det liv du kan tilbyde den i en menneskebolig. Leguaners hjerne er ikke skabt til at multitaske, og det er noget de har meget svært ved.
 
Selvom der findes leguaner der kan tillære sig at forholde sig til mange input samtidig, så er det ikke noget de trives med. For at give din leguan et godt liv, må du prøve at stille et hjem og en hverdag til rådighed, der ligger så tæt op af dens naturlige tilværelse som du kan.
 
Desværre kommunikerer leguaner så anderledes end pelsdyr, at det er en større videnskab, at læse og tolke det den fortæller dig.
 
Det er derfor vigtigt at "smugstudere" sin leguan for at danne et klart billede af hvordan den trives. Selvom det er en langvarig proces, er det også en fascinerende og givtig proces Hvis du virkelig har en oprigtig interesse i din leguans personlighed, vil du opleve, hvordan du dag for dag lærer den bedre at kende. Det er faktisk muligt at lære din leguan at kende så godt, at den vil kommunikere naturligt med dig. 
 
I det følgende vi jeg komme ind på de mest almindelige årsager til at leguaner bliver stressede. Jeg kan ikke sige det nok gange. Jeg er IKKE fagperson, og såfremt en dyrlæge mener andet i din leguans tilfælde af stress, end der er beskrevet her, så er det dyrlægens udsagn der gælder for din leguan.
 
Jeg har selv lært rigtig meget om Kerne ved at studere hende med stor interesse, og hun er utrolig tydelig i sin kommunikation. Hun viser mig på en rigtig god måde hvordan hendes sindstilstand er.
 
En af de mest almindelige årsager til stress er flytning til et nyt hjem og at skulle forholde sig til en ny ejer. Mange leguaner ophører med at spise i dagene efter en flytning, og selvom leguanen begynder at spise igen, så kan stresstilstanden holde sig i flere uger efter.
 
I løbet af de snart 21 måneder jeg har haft glæden ved at være leguanejer, har jeg oplevet følgende "issues" i forbindelse med Kerne. Jeg har haft 4 seperate overnatninger ude af mit hjem i de 21 måneder, og mønsteret er det samme. Kerne får mad af folk hun kender - mens jeg overnatter ude - men hun spiser indet når jeg er væk.
 
Det samme gør sig gældende i de følgende 2 dage efter jeg har oveernattet andensteds. Jeg har derfor valgt, at jeg kun tager 1 overnatning af gangen for Kernes skyld. Det betyder også at 1 uges sammenlagt ferie på en rejse er udelukket i mit tilfælde. Jeg nægter at forlade hende mere end 1 overnatning af gangen!
 
Dette er også den direkte årsag til, at jeg opfordrer alle leguanejere til, at beholde deres leguan, og ikke bare kassere den til fordel for et nyt hobbydyr. Det er frygteligt for din leguan at skifte til et nyt hjem. Leguaner er i den grad vanedyr, og har du taget en leguan til dig, bør du give den et permanent hjem hos dig.
 
Flytning fra 1 habitat til et andet, vil også medfrøre en naturlig stressreaktion hos leguanen. Leguaner er i sjælden grad vanedyr, og selvom det nye habitat vil være langt flottere og mere hensigtsmæssigt end det tidligere, så vil leguanen have brug for tid til at vænne sig til det nye habitat, og føle tryghed ved selvsamme. Du bør sørge for, at leguanen får så mange ting med fra sit tidligere habitat som muligt. Dette vil give leguanen en større tryghed.
 
Såfremt du bygger et nyt, flot og lækkert habitat til din leguan, vil du nok også glæde dig til at vise det til venner og familie. Her bør du i første omgang tænke på leguanen, og ikke på dit eget behov for at vise det frem. Jeg anbefaler, at du ikke lader venner/familie træde ind i leguanens nye habitat den første måned. De kan diskret kigge ind af glaspartiet, men det er kun dig der bør bevæge dig derind i den første tid.
 
Leguaner søger som en naturlig refleks opad i højden og søger en højde hvor de kan observere deres omgivelser i "fugleperspektiv". Derfor er det vigtigt at din leguans terrarie er placeret højt så den som minimum kan se dig og de andre mennesker i hjemmet i "normalperspektiv. En leguan hvis terrarie befinder sig i "frøperspektiv" vil befinde sig i en konstant stresstilstand. Et terrarie kan - med lidt snilde - placeres oven på et stabilt bord, som vi give en leguan en langt større fornemmelse af sikkerhed i kraft af højden. Jo højere placering, jo mindre stress hos din leguan.
 
Nye (eller manglende) lyde kan også påvirke og stresse en leguan. Når jeg er på arbejde lytter Kerne altid til CDen "Natures Harmony" der kører på repeat med lyde fra regnskoven. Når jeg er hjemme i weekenden sætter jeg den også på, så der ikke kommer for mange udsving. Hun har vænnet sig til naturens lyde i hverdagen, og alle tegn fortæller mig, at hun trives godt med den CD. Den ligger meget tæt op af de lyde hun ville høre i regnskoven.
 
Ændringer i dagsrytmen kan også forårsage stress. Kerne ligger og hygger sig i varmen under sin lampe alene når jeg er på arbejde i hverdagen og hun har således nogle timer uden selskab fra mig. I weekenden når jeg er hjemme, giver jeg hende også nogle sammenlagte timer på dagen hvor jeg ikke kontakter hende. Med tiden har jeg fundet ud af at hun faktisk HAR brug for fred fra mig nogle timer hver dag uanset om det er weekend eller ej, og det får hun selvfølgelig. Leguanen bør følge en rimelig stabil og fast dagslængde, med højest en times forskel til og fra.
 
Pludselige bevægelser kan også forskrække leguanen betydeligt. Selv holder jeg styr på de store armbevægelser når Kerne er inde i min stue. Når jeg går rundt med hende på skuldreren, er det også med en rolig gangart. Når jeg går ud til Kerne, banker jeg altid forsigtigt på døren, så hun er klar over, at jeg er på vej ind. De få gange hvor jeg har glemt det, kan jeg se, at hun reagerer med forskrækkelse over at jeg pludselig står der. Denne forskrækkelse fortager sig igen når hun ser at det bare er mig, men jeg vil gerne helt forhindre at hun oplever den.
 
Leguaner kan også vise stressreaktioner såfremt der er nye gæster i hjemmet som den ikke kender. Selv fortæller jeg mine førstegangs besøgende hvordan de skal agere overfor hende, så mødet bliver afslappende for begge parter. Kerne er påfaldende nysgerrig på folk hun ikke kender, hvilket nok skyldes hendes tidligere fritgående liv. Hun har måttet forholde sig til mange ting som hun ikke behøver at gøre nu.
 
Ændringer i dine aromastoffer kan også påvirke en leguan og gøre den vred eller utryg. Nyere forskning viser, at de aromastoffer som kvinder udskiller under ægløsning tydeligt kan opfanges af leguaner. Dertil ligger de meget tæt på de aromastoffer leguaner udskiller i deres brunstperiode. (kilde Beth Fledelius) Det opleves også at hanleguaner - i denne periode - har "angrebet" deres kvindelige ejer, da de har set ejeren som en parringsvillig hun. Omvendt opleves det at hunleguaner - i denne periode - kan opfatte deres kvindelige ejer som en konkurrent til pladsen som alfahun.
 
Jeg har - de gange jeg selv har været i denne periode - oplevet særprægede agendaer hos Kerne. Hun er meget interesseret i både min vasketøjskurv og mit sengetøj. Hun skraber meget i det og fnyser/hvæser ned i det. Dette er kendetegnende for hende i de omtalte dage også selvom jeg (undskyld udtrykket men det er jo en naturlig fase) IKKE er "blødt igennem mine tekstiler"
 
Leguanens stærkeste sans er dens syn, og den ser utroligt godt. Ligeså vel som leguanen kan se sit spejlbillede og reflektioner i glas, så kan den også se fjernsyn. Eller rettere - den kan se de levende billeder på skærmen. Dette er også årsagen til at jeg slukker mit TV, når jeg ser, at Kerne er på vej ind i stuen. Jeg ved ikke om hun kan blive stresspåvirket at de hurtigt reflekterende billeder, men jeg vil ikke løbe risikoen for at hun måske kan. Min filmsmag (action og gys) og især min all-time-favorite serie "Game Of Thrones" er hverken egnet for mindre børn eller vilde dyr.
 
I naturen ville en leguan være omgivet af, blå himmel, sol, træstammer i forskellige brunlige nuancer og masser af grønt at kigge på. Man bør derfor gå ud fra, at det også er det den trives bedst med at kigge på i fangeskab. Kerne er omgivet at masser af kunstige træer og planter i forskellige grønne nuancer, der er farvestrålende blomster, og hendes terrarie er opbygget og indrettet så det ligner en "Mini-Regnskov". 
 
Det kan være uhyre svært at opfange symptomer på stress hos en øgle, da dens kommunikation adskiller sig væsentligt fra pelsdyrs. Apati er en agenda der tydeligt viser at leguanen mistrives mentalt eller fysisk. En harmonisk leguan er meget årvågen og konstant opmærksom på sine omgivelser, også på de mennesker den kender og føler sig tryg ved. 
 
En anden god ledetråd er stereotyp adfærd. Stereotyp adfærd hos dyr, er et alvorligt og markant tegn på, at dyret mistrives og ikke får lov at udleve dets naturlige liv. Der findes desværre ingen fyldestgørende litteratur om stereotyp adfærd hos reptiler, men man bør være opmærksom på det alligevel. Såfremt leguanen viser apatisk eller stereotyp adfærd skal dyret omgående til dyrlæge for at sikre, at adfærden ikke er fysisk helbredsbetinget. Derefter må man prøve sig frem med ændringer i dens mentale hverdag og habitat.
 
Manglende lys, forkert døgnrytme og et for koldt miljø, vil også stresse leguanen. Det hele tæller, ikke som én enhed men som en del af en stor helhed. Såfremt du er en af dem der - ligesom jeg - også har en brændende stor interesse i leguaners psyke og mentalitet, så er du meget velkommen til at skrive. Der findes masser af danske sider om leguaners fysiske pasning og pleje, men alt for få mennesker der deler min store interesse i deres mentalitet.
 
OPDATERING 3-5-2015 Det har været lidt ambivalent at opdatere dette faneblad. På den ene side lader Kerne til at være langt mindre stresset efter at have fået et terrarie at bo i, og på den anden side har hun aldrig haft så nemt til stress som hun har nu.
 
I det første års tid jeg havde Kerne, udviklede hun sig langsomt til, at blive mindre kæledyr og mere leguan, hvilket helt sikkert har skyldtes, at hun for første gang i 10 år fik et rigtigt terrarie at bo i. Ændringerne i hendes agenda var så små, at jeg i det første stykke tid ikke rigtig hæftede mig ved dem.
 
Men nu hvor jeg tænker tilbage, kan jeg se at der SKETE en forandring, og jeg mindes - i ny og næ -også en slags momental tristhed over, at Kerne langsomt "fjernede sig fra mig". Jeg ville lyve hvis jeg skrev, at det ikke "stak lidt indeni", at hun nu er blevet så "vild" som hun er, men det ER jo et sndhedstegn, og jeg kæmper for at være glad på hendes vegne.
 
Det helt store vendepunkt blev Kernes operation for læggenød og de følgende 3 måneder med heelings processen, som medførte en lang periode med markante forandringer for Kerne og mig, både i hendes personlighed og i hendes stress-niveau. Jeg kunne godt gå i detaljer om "følgevirkningerne" af operationen i dette fanebld, men jeg vil hellere overlade detaljerne til fanebladet om "Kernes læggenød" 
 

 

Powered by Bullraider.com